Čo všetko dokážeme? Ponuka našich služieb
01
Precízne poľnohospodárstvo
Zavrieť

Hlavným cieľom precízneho poľnohospodárstva je efektívne využívanie zdrojov. Tento prístup si vyžaduje vnímať pole ako diferencované prostredie s rôznorodými potrebami a variabilné aplikovanie hlavných vstupov ako prostriedok k optimalizácii procesov a nákladov. Nevyhnutnosťou prijímania správnych rozhodnutí je dostatok presných informácií vztiahnutých na každé jedno miesto na poli. Dron vybavený multispektrálnou kamerou dokáže tieto informácie poskytnúť opakovane, vo vysokej kvalite a za zlomok nákladov klasických leteckých prostriedkov. Zaznamenávaním špecifických frekvencií elektromagnetického spektra je možné odhaliť mnohé problémy skôr než sú vôbec viditeľné ľudským okom. Skúsený agronóm tak dokáže zakročiť skôr a obmedziť hroziace škody presne cieleným použitím hnojív, pesticídov či zavlažovania. Výstupy v podobe situačných máp môžu byť zamerané na výskyt burín, chorôb, stresu z nedostatku vlahy či živín, monitorovanie výšky rastlín, ale napríklad aj odhad úrody na základe celkového stavu porastu. Vaše rozhodnutia budú vždy založené na presných a spoľahlivých informáciách.

02
Ortofotomapy
Zavrieť

Fotografie získané dronom môžu byť spracované aj do podoby ortofotomapy. Flexibilita nasadenia, nízke prevádzkové náklady a vynikajúce rozlíšenie fotografií robia z drona ideálny nástroj pre lokálne projekty na úrovni jednotlivých firiem či samospráv. Cesta od surových fotografií po finálnu mapu však nie je jednoduchá. Surové fotografie trpia skresleniami, ktoré je nutné odstrániť a myslieť na to je potrebné skôr než dron vôbec vzlietne. Ortofotomapa vzniká spojením množstva vzájomne sa prekrývajúcich fotografií a úroveň ich prekrytia má veľký vplyv na kvalitu a presnosť mapy. Čím väčšie vzájomné prekrytie fotografií, tým väčšia kvalita a presnosť mapy, zároveň však aj viac fotografií, dlhší let a vyššie náklady. Spojenie fotografií do jedného celku, geometrické korekcie a georeferencovanie umožňuje špecializovaný softvér. Výsledná ortofotomapa je reálnym znázornením zemského povrchu a umožňuje presné meranie vzdialeností a rozlohy. Môže sa použiť ako podkladová mapa a obsahovať doplňujúce údaje ako hranice pozemkov, označenie budov, alebo napríklad občiansku vybavenosť.

03
Letecké fotografie a videá
Zavrieť

Drony vďaka svojim vlastnostiam dokonale zapĺňajú medzeru medzi fotografovaním a nahrávaním videa zo zeme a z klasických leteckých prostriedkov. Dostanú sa aj na miesta, kde lietadlo ani vrtuľník nemajú šancu a zároveň umožňujú získať materiál aj v lokalitách, ktoré sú pre človeka ťažko dostupné, alebo nebezpečné. Výsledkom sú dych berúce zábery z úplne novej perspektívy. Od detailných fotografií po scenérie krajiny. Od obletu statických objektov, cez prenasledovanie pohybujúcich sa objektov, až po prelety cez či popod prekážky. Jediným obmedzením je fantázia a kreativita. Dokážu vzlietnuť a pristáť takmer kdekoľvek, zmestia sa do kufra auta a vďaka lietaniu v malých výškach sú menej závislé na vhodnom počasí . To všetko navyše za zlomok ceny projektov klasických leteckých prostriedkov. V súčasnej dobe nadmerného zahlcovania ľudí informáciami je aj pre malé spoločnosti nevyhnutné oslovovať svojich zákazníkov jednoduchým, ale zároveň kreatívnym, pútavým a originálnym spôsobom. Letecké zábery Vašim materiálom dodajú novú perspektívu a pomôžu Vám výrazne sa odlíšiť od konkurencie.

04
Letecké inšpekcie
Zavrieť

Letecký prieskum prostredníctvom dronov je ideálny na kontrolu solárnych zariadení, továrenských striech, komínov, vodojemov, elektrických vedení a iných ťažko dostupných konštrukcií. Rýchlo a efektívne získané informácie zo vzduchu pomôžu pri údržbe, plánovaní opráv, ale aj pri hodnotení škôd spôsobených poistnými udalosťami. V závislosti od účelu inšpekcie je dron možné vybaviť fotoaparátom, bežnou kamerou, multispektrálnou kamerou, či dokonca termálnou kamerou. Výsledkom inšpekcie tak môžu byť aj informácie presahujúce možnosti ľudského oka. Výmena vybavenia drona je otázkou niekoľkých minút, takže nie je problém použiť viaceré kamery v rámci jednej inšpekcie. Vďaka možnosti naprogramovania presných letových dráh sú drony vhodné aj na vykonávanie pravidelných inšpekcií, čo umožňuje nielen reagovať na aktuálne problémy, ale aj porovnávať vývoj v čase a plánovať preventívne opatrenia. Neoceniteľnou výhodou je tiež možnosť sledovania živého prenosu z kamery drona. Dôležité rozhodnutia v prípadne akútnych situácií tak môžete prijať okamžite na základe toho čo sami práve vidíte.

05
Geodetické práce a 3D mapovanie
Zavrieť

Vývoj v oblasti dronov, počítačov, kamier a skenerov prispel k tomu, že vytváranie výškových modelov, 3D modelov budov a iných objektov je menej finančne a časovo náročné. Podklady pre plánovanie rozvoja miest, monitoring priebehu stavieb, stavu lesov a poľnohospodárskych plodín, turistické vizualizácie, či ilustračné a propagačné materiály nikdy neboli dostupnejšie. Dáta môžu byť získané buď priamo použitím skenera s aktívnymi senzormi (LIDAR), alebo nepriamo odvodením z fotografií použitím fotogrametrických techník. Výber vhodnej metódy závisí od účelu použitia a požiadaviek na kvalitu výstupných dát. Hlavným rozdielom sú informácie o zemskom povrchu pod objektami. Technológia LIDAR dokáže preniknúť vegetáciou a získať údaje aj o jej podklade. Výstupy získané odvodením z fotografií takú úroveň kvality dát neumožňujú a sú vhodné skôr pre jednoduché aplikácie ako výpočet objemu, či zjednodušené vizualizácie. Nech už potrebujete vytvoriť digitálny model, preskúmať územie postihnuté záplavou či požiarom, alebo zmapovať les, pole či pozemok, sme pre Vás tým správnym partnerom.

Kto vlastne sme? Spoznajte náš tím

Spoločnosť UAVIS s.r.o. bola založená v roku 2015 s cieľom rozšíriť na Slovensku ponuku leteckých prác vykonávaných bezpilotnými prostriedkami. Náš tím stavia na viac než 15-ročných skúsenostiach v oblasti softvérových riešení, geografických informačných systémov, analýzy dát, grafického spracovania informácií a aplikovanej informatiky. Samozrejmosťou sú skúsení piloti disponujúci všetkými potrebnými povoleniami a profesionálnym vybavením.

Našim prvoradým cieľom pri každom projekte je spokojnosť klienta. Snažíme sa preto neustále zlepšovať naše služby a ponúkať komplexné riešenia ušité na mieru. Bez ohľadu na to, či potrebujete zistiť zdravotný stav plodín na svojom poli, identifikovať miesta úniku tepla na budove, vykonať inšpekciu nedostupného miesta či zariadenia, alebo vytvoriť ortofotomapu firmy či samosprávy, urobíme všetko preto, aby ste za svoje peniaze dostali maximum a mohli sa spoľahnúť na prvotriedny servis a podporu. Žiadny projekt nepovažujeme za príliš malý, alebo nezaujímavý. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať a všetky dôležité informácie Vám radi poskytneme osobne.

Partneri

Máte otázky?

Máte záujem využiť naše služby, niečo sa spýtať alebo si dohodnúť stretnutie?

Sme tu pre Vás!

Kde nás nájdete:

Ulica Jána Hollého 8479/5,
917 01 Trnava

IČO:48108791
IČ DPH:SK 2120047589

Kontaktné údaje:

uavis@uavis.sk
+421 905 826 560